ค้นหาหมายเลขผู้สมัคร ส.ส. 2562

Step 1
Step 2
Step 3

ผลการค้นหา

จังหวัด{{ selectedProvince }}เขตเลือกตั้งที่{{ selectedDistrictNo }}
พรรค{{ selectedParty }}
ชื่อผู้สมัคร{{ candidate.title }}{{ candidate.first_name }} {{ candidate.last_name }}
หมายเลข{{ candidate.registered_no }}

©2019 Nopash, ทำระบบค้นหาข้อมูลจาก PDF รายชื่อ ส.ส. บนเว็บ กกต. และรายชื่อเขตเลือกตั้งจาก PDF ประกาศ บนเว็บ กกต. ถ้า กกต. เห็นเว็บนี้โปรดพิจารณาค่าขนมให้ผมด้วยครับ

ติดต่อ LINE ID: nopash หากพบปัญหา ข้อตกลงการใช้งานเป็น MIT License สามารถ Download Source Code เอาไปติดตั้งเองได้